Nous ajuts per persones empresàries o professionals, autònoms i més casuístiques

NOUS AJUTS per persones empresàries o professionals, autònoms, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica).   Requisitis: que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i […]