Guia per entendre les noves quotes d'autònoms

Guia de les noves quotes autònoms

Les noves quotes d'autònoms s'implementaran a partir de l'1 de gener del 2023. Hem preparat aquesta guia, amb respostes a les preguntes freqüents, per a facilitar entendre com funcionaran.

Les noves quotes d’autònoms s’implementaran a partir de l’1 de gener del 2023

El govern va aprovar el Reial Decret Llei 13/2022 del 26 de juliol pel qual es modifiquen les quotes mínimes d’autònoms. Hem preparat aquesta guia amb respostes a les preguntes freqüents sobre el tema per facilitar entendre com funcionaran a partir de l’1 de gener les cotitzacions d’autònoms.

 

Què passa si encara tinc una quota bonificada com a autònom normal?

No us aplicaran el Decret fins que s’esgotin els períodes de bonificació, que són els següents:

  • 60€/mes durant els primers 12 mesos (bonificació del 80%).
  • 147€/mes durant els primers 6 mesos del segon any (bonificació del 50%).
  • 205,75€ durant els darrers 6 mesos del segon any (bonificació del 30%).

Què passa si encara tinc una quota bonificada com a autònom societari?

No us aplicaran el Decret fins que s’esgotin els períodes de bonificació, que són els següents:

  • 85€/mes durant els primers 12 mesos (bonificació del 80%).
  • 188,94€/mes durant els primers 6 mesos del segon any (bonificació del 50%).
  • 264,51€ durant els darrers 6 mesos del segon any (bonificació del 30%).

Es podrà sol·licitar una tarifa bonificada una vegada que entre en vigor el decret l’1 de gener de 2023?

Sí, sempre que es donin les circumstàncies següents:

  • Donar-se d’alta per primera vegada al RETA o no haver estat autònom durant els dos anys anteriors a la sol·licitud d’alta.
  • En cas que hagi estat un autònom que va gaudir de la tarifa bonificada, el període entre la finalització d’activitat i la nova alta ha de ser de tres anys com a mínim.
  • No tenir deutes ni amb la Seguretat Social ni amb Hisenda.
  • No ser autònom col·laborador.

La tarifa bonificada serà de 80€/mes durant els primers 12 mesos. I es podrà estendre 12 mesos més en cas de no assolir el salari mínim interprofessional en els rendiments nets.

Què passa si se m’esgota la quota bonificada més enllà de l’1 de gener del 2023?

De la mateixa manera, us aplicaran els mínims establerts a la imatge que us adjuntem. Títol “Tablas de cotización”. Els mínims s’estableixen segons els rendiments nets mensuals.

Què passa si no tinc una quota bonificada?

A partir de l’1 de gener del 2023 us aplicaran els mínims establerts a la imatge que us adjuntem. Títol “Tablas de cotización”. Els mínims s’estableixen segons els rendiments nets mensuals.

Com es calculen els rendiments nets mensuals si soc un autònom normal?

Es fa una estimació anual dels ingressos. Restem a l’estimació anual d’ingressos una estimació anual de les despeses com a autònoms (han de ser despeses directament relacionades amb l’activitat). Ni als ingressos ni a les despeses s’aplica l’IVA. Ni tampoc s’hi inclou la quota d’autònoms en les despeses.

Al resultat se li aplica una deducció del 7% general aplicable i se’n divideix la quantitat final en 12 mensualitats.

Imaginem el següent exemple:

a) Estimem que entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 els nostres ingressos seran de 20.000€.
b) Estimem que en el mateix període les nostres despeses seran de 5.000€.
c) Restem les despeses dels ingressos, quedant 15.000€.
d) A aquests 15.000€, els restem un 7%. El 7% de 15.000 són 1050€.
e) La quantitat final després de restar el 7% és de 13.950€.
f) Dividim 13.950€ entre 12 mensualitats, resultant en 1.162,5€.

Ergo, el nostre rendiment net mensual seria de 1.162,5€. Ara revisem la taula de rendiments nets i descobrim que estem al Tram 4, de manera que la nostra quota mínima mensual seria de 291€.

Com es calculen els rendiments nets si sóc un autònom societari?

Agafem les nòmines emeses l’any anterior per l’entitat de la que sigueu socis. A l’import brut li incloeu la percepció de dividends (és a dir, beneficis repartits entre els socis). A aquesta quantitat se li resta un 3% de deducció general i se’n divideix la quantitat final per 12 mensualitats.

Imaginem el següent exemple:

a) Les nòmines de l’any 2022 donen un import brut de 20.000€.
b) A més, els socis van acordar un repartiment de beneficis fruit de l’any 2022 que va tocar a 2.000€ per soci.
c) Amb la qual cosa els ingressos totals van ser de 22.000€.
d) A aquests 22.000€, els restem un 3%. El 3% de 22.000 són 660€.
e) La quantitat final després de restar el 3% és de 21.340€.
f) Dividim 21.340€ entre 12 mensualitats, resultant en 1.778,33€.

Ergo, el nostre rendiment net mensual seria de 1.778,33 €. Ara revisem la taula de rendiments nets i descobrim que estem al Tram 7, de manera que la nostra quota mínima mensual seria de 310€.

És diferent la base mínima d’autònom normal i d’autònom societari?

Sí. La quota mínima d’un autònom normal serà de 230€ el 2023, 225€ el 2024 i 200€ el 2025.

No obstant això, la quota mínima de l’autònom societari serà de 306€ el 2023, 320€ el 2024 i 350€ el 2025. Això és perquè la base de cotització mínima que s’aplica a autònoms societaris s’estableix en 1.000€/mes.

He de informar la seguretat social d’aquests rendiments?

Sí. Podràs informar dels rendiments mensuals entre l’1 de gener i el 28 de febrer del 2023, aplicant els canvis a la base de cotització a partir de l’1 de març.

No obstant això, aquesta opció és voluntària pel 2023. Podrem mantenir les nostres quotes de cotització del 2022.

ALERTA!

En aquest cas, a la liquidació anual l’Agència Tributària calcularà la diferència del MÍNIM que hauríem d’haver pagat en cas de calcular els rendiments nets i allò efectivament pagat. I cobrarà aquesta diferència en cas de ser negativa. Això pot provocar pagaments elevats de 2.000€, 3.000€ o més.

Si la meva facturació canvia podré modificar les estimacions?

Sí, comptareu fins a 6 moments al llarg de l’any per modificar les estimacions dels rendiments nets mensuals. Els períodes són:

 

Data efectiva del canvi Des de Fins
1 de gener 01-nov 31-des*
1 de març 01-gen 28-feb
1 de maig 01-mar 30-abr
1 de juliol 01-mai 30-jun
1 de setembre 01-jul 31-ago
1 de novembre 01-set 31-oct
*de l’any anterior

El tràmit s’anomena Canvi de base de cotització de treballador autònom i el podreu trobar a la pàgina de la Seguretat Social.

Finalment, us deixem un link amb una calculadora de la Seguretat Social per estimar els costos dels vostres pagaments d’autònoms el 2023: Simulador de cuota de autónomo (seg-social.gob.es)

Autònoms Tablas de cotizacion

 

També fem servir cookies! Si segueixes navegant entenem que estàs d\\\'acord | ¡También usamos cookies! Si sigues navegando entendemos que estás de acuerdo    Configurar y más información
Privacidad