Ekonomikon neix amb l’impuls transformador de col·locar l’economia al servei de les persones. En l’antiguitat, aquest era l’esperit de l’economia, centrat en teixir xarxes comunitàries i cuidar l’àmbit domèstic. Amb aquest afany de connectar la vida interna i externa de l’economia, aquest projecte es focalitza en dues àrees d’acció. 

La primera, en serveis comptables i d’acompanyament financer. Mitjançant el qual solucionem els problemes presents i aportem idees per al futur. Des de un acompanyament proper i pedagògic per resoldre tots els teus dubtes. 

La segona, l’assistència organitzativa. Per generar els factors culturals de participació, mediació i facilitació d’espais que consolidin la vostra empresa o projecte. Assegurant la cura dels treballadors. 

Perquè fem comunitat, som Ekonomikon.