Comptabilitat, facturació i nòmines

Ens assegurem que els comptes estiguin clarificats, les nòmines al dia i la facturació ordenada.

Gestió digital

Tindràs una eina digital per comprovar els teus comptes, nòmines, subvencions, impostos, factures i documentació.

Impostos i taxes

Busquem el millor pla fiscal per la teva empresa i gestionem la seva execució.

LLOGUERS DE LOCALS

Revisió de contractes, negociació amb propietaris per beneficiar als llogaters i gestió del lloguer..

Acompanyament empresarial

Analitzem les oportunitats de mercat i financió existents per connectar-los amb els teus objectius.

Formacions adaptades

Realitzem formacions en finances, dinamització d'espais, elaboració d'estratègies i economia cooperativa.

Constitució de societats

Pas per pas, t'acompanyarem per tenir la constitució més breu i assequible possible d'una societat.

Governança i mediació

Trobem la forma social que més et convé, assessorem sobre el millor mètode de govern i oferim mediacions pels conflictes.