PAQUET BÀSIC

Comptabilitat: ens assegurem que els teus comptes estiguin conciliats, revisem números i et proveïm del balanç anual.

Fiscalitat: gestionem tots els impostos i declaracions perquè estiguin al dia i els presentem en els trams corresponents.

Nòmines: realitzem fins a 6 nòmines de treballadors.

Eina digital: et donem accés a una eina digital per monitoritzar els teus comptes, guardar documentació, monitoritzar subvencions, calcular impostos i realitzar factures.

Preu: 200 Euros/mes + IVA.

Extres:

  • Si la teva empresa factura més de 100.000 euros a l’any, el preu del paquet puja a 350 euros/mes + IVA.
  • Si la teva empresa factura més de 300.000 euros/any, el preu del paquet puja a 500 euros/mes + IVA.
  • Cada nòmina extra costa 10 euros.

PAQUET AVANÇAT

Assessoraments mensuals: mantindrem reunions periòdiques amb tu per optimitzar els teus recursos, buscar fonts de finançament, resoldre dubtes o oferir-te suport específic.

Comptabilitat: ens assegurem que els teus comptes estiguin conciliats, revisem números i et proveïm del balanç anual.

Fiscalitat: gestionem tots els impostos i declaracions perquè estiguin al dia i els presentem en els trams corresponents.

Nòmines: realitzem fins a 10 nòmines de treballadors.

Eina digital: et donem accés a una eina digital per monitoritzar els teus comptes, guardar documentació, monitoritzar subvencions, calcular impostos i realitzar factures.

Preu: 400 Euros/mes + IVA.

Extres:

  • Si la teva empresa factura més de 100.000 euros a l’any, el preu del paquet puja a 600 euros/mes + IVA.
  • Si la teva empresa factura més de 300.000 euros/any, el preu del paquet puja a 800 euros/mes + IVA.
  • Cada nòmina extra costa 10 euros.

PAQUET AUTÒNOMS

Assessoraments mensuals: mantindrem reunions periòdiques amb tu per optimitzar els teus recursos, buscar fonts de finançament, resoldre dubtes o oferir-te suport específic.

Comptabilitat: ens assegurem que els teus comptes estiguin conciliats, revisem números i et proveïm del balanç anual.

Fiscalitat: gestionem tots els impostos i declaracions perquè estiguin al dia i els presentem en els trams corresponents.

Eina digital: et donem accés a una eina digital per monitoritzar els teus comptes, guardar documentació, monitoritzar subvencions, calcular impostos i realitzar factures.

Preu: 50 Euros/mes + IVA.